Hej, og velkommen!

Jeg hedder Torben Kastrup, og er 1. suppleant til Københavns Borgerrepræsentation. Fra februar til maj ´06 og igen fra oktober ´06 til januar ´07 var jeg medlem af Borgerrepræsentationen, da nolge af SF's medlemmer holdt orlov. Fra slutningen af januar ´07 og frem er jeg medlem igen - denne gang skal jeg arbejde med beskæftigelse og integration.

Jeg er 28 år, og bor i Nord-Vest. Jeg er specialestuderende ved Statskundskab på Københavns Universitet, men – når sandheden skal frem – har brugt og bruger det meste af min tid på politisk arbejde.

Jeg er tidligere landsformand for SF's Ungdom. Nu er jeg medlem af SF's hovedbestyrelse of Forretningsudvalg, og aktiv i SF i både min partiforening Bispebjerg og i blandt andet SF’s internationale udvalg.

Her på siden kan du finde informationer om min politik, om min kampagne ved valget sidste år, og om mit arbejde i Borgerrepræsentationen indtil nu.
God læselyst.

De venligste hilsner,
Torben Kastrup