GATS-Frit København

Læserbreve og artiklerKøbenhavn har brug for en langt mere aktiv politik på en lang række områder en den 'lad stå til' politik som Socialdemokraterne og de borgerlige har praktiseret. København har i endnu højere grad brug for politikere der tør tage fat på de problemer vi alle sammen oplever i vores hverdag. Her har jeg skitseret de tre områder hvor jeg mener det er vigtigst at vi gør en indsats.

Folkeskolen
Folkeskolen er en af de vigtigste udfordringer for København. I vores by skal ingen placeres på sidelinien. Alle børn skal lære at læse og skrive og, hvordan man er en aktiv del af samfundet. Det kræver en helt anden folkeskole end den, København tilbyder sine børn i dag. Det er ikke holdbart, at byens folkeskoler bliver mere og mere opsplittede. På nogle skoler går der rigtig mange ressourcestærke børn, mens der på andre næsten kun går ressourcesvage børn. Hvis vi vil have et samfund med sammenhængskraft, skal folkeskolen sørge for, at børn og unge møder hinanden på tværs af sociale skel og skolen skal være så god, at der ikke er behov for privatskoler.

Jeg, arbejder derfor for:

 • Flere to-lærer ordninger
 • 100 mio. kr. til at renovere skoler
 • Flere lærere og mindre klasser
 • Gratis og økologisk skolemad til alle

Integration
Op mod en femtedel af Københavns befolkning har en anden etnisk baggrund end dansk. De mange etniske grupper er både en gevinst og en udfordring. Gevinst, fordi byen bliver mere levende og sprælsk. En udfordring, fordi mange etniske minoriteter har store sociale problemer. For mig er løsningen på integrationsopgaven først og fremmest en social indsats.

 • Vi vil blande ejer-, leje- og andelsboliger, så ghettoer undgås.
 • Vi vil bygge flere billige kvalitetsboliger til, så det at flytte fra et ghetto-område bliver en reel mulighed.
 • Vi vil kæmpe for praktikpladser til de mange unge - især fra etniske minoriteter - der på grund af Regeringen og Det Radikale Venstres afskaffelse af skolepraktikken, ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse.
 • Vi vil styrke integration gennem en tidlig indsats i daginstitutioner og folkeskole.

Trafik og miljø
København er ved at gå til i os og møg fra trafikken. Og den massive trafik gør det langsommere at komme gennem byen.

 • København har brug for færre biler - det vil vi gøre ved, at bilister skal betale for at køre i byen og gøre indre by og brokvaterene bilfri.
 • København har brug for bedre forhold for cykelister - flere, bedre og bredere cykelstier er løsningen.
 • København har brug for billigere og bedre kollektiv transport - især for unge og fattige skal transporten gøres billigere. På sigt skal offentlig transport i byen være helt gratis.
 • Vi skal bruge de penge, vi kan få ind fra bilernes kørsel i byen, på at forbedre forholdene for den kollektive transport og cykelister.